Family book of Elisabeth Maria Theresia Simonis

Spouses