Family book of Elisabeth Maria Theresia Betsy Simonis

Spouses