Family book of Elisabeth Maria Theresia Simonis Bets

Spouses